6 Oct 2016

Skip to Comment

Channel List For Xtreme-Codes Package-One, Iptv Channels List

Here is the channels list of Xtreme Codes. Channel list for package one.
18 #Name: oooo_NILESAT_BEIN_SPORT_oooo

1355 #Name: AR_BEIN_SPORTS_1HD
900 #Name: AR_BEIN_SPORTS_2HD
126 #Name: AR_BEIN_SPORTS_3HD
139 #Name: AR_BEIN_SPORTS_4HD
179 #Name: AR_BEIN_SPORTS_5HD
899 #Name: AR_BEIN_SPORTS_6HD
961 #Name: AR_BEIN_SPORTS_7HD
1211 #Name: AR_BEIN_SPORTS_8HD
1210 #Name: AR_BEIN_SPORTS_9HD
1176 #Name: AR_BEIN_SPORTS_10HD
163 #Name: AR_BEIN_SPORTS_11HD
173 #Name: AR_BEIN_SPORTS_12HD
1173 #Name: AR_BEIN_SPORTS_13HD
68 #Name: AR_BEIN_SPORTS_14HD
1239 #Name: AR_BEIN_SPORTS_15HD
1242 #Name: AR_BEIN_SPORTS_16HD
1279 #Name: AR_BEIN_SPORTS_NBA
454 #Name: AR_BEIN_SPORTS_NEWS_AR
17 #Name: AR_ABU_DHABI_SPORTS_1
945 #Name: AR_ABU_DHABI_SPORTS_2
1289 #Name: oooo_NILESAT_SPORTS_MBC_oooo
115 #Name: AR_MBC_PRO_SPORT_1
63 #Name: AR_MBC_PRO_SPORT_2
942 #Name: AR_MBC_PRO_SPORT_3
1357 #Name: AR_MBC_PRO_SPORT_4
46 #Name: AR_DUBAI_SPORT_HD
1179 #Name: oooo_NILESAT_OTHERS_oooo
150 #Name: AR_ALJAZEERA_DOC
1134 #Name: oooo_NILESAT_OSN_ART_SPORTS_HD_oooo
1285 #Name: AR_OSN_ALKASS_SPORT_1_HD
1244 #Name: AR_OSN_ALKASS_SPORT_2_HD
1241 #Name: AR_OSN_ALKASS_SPORT_3_HD
1240 #Name: AR_OSN_ALKASS_SPORT_4_HD
180 #Name: AR_OSN_SPORT_CRICKET_HD
1129 #Name: oooo_BEIN_SPORT_HD_FRANCE_oooo
199 #Name: FR_BEIN_SPORTS_1_HD
200 #Name: FR_BEIN_SPORTS_2_HD
594 #Name: FR_BEIN_SPORTS_3_HD
1269 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_4
1268 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_5
233 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_6
232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_7
1232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_8
1124 #Name: oooo_CSAT_SPORT_oooo
205 #Name: FR_CANAL+_SPORT_HD
846 #Name: FR_MA_CHAINE_SPORT
171 #Name: FR_KOMBAT_SPORT_HD
879 #Name: FR_INFOSPORT+
206 #Name: FR_EUROSPORT
883 #Name: FR_FOOT+
167 #Name: FR_SPORT+
723 #Name: FR_SPORTS+
112 #Name: FR_GOLF+
844 #Name: FR_OL_TV
170 #Name: FR_EQUIDIA
102 #Name: FR_L_EQUIPE_21
1338 #Name: oooo_SKY_ITALIA_SPORT_HD_oooo
278 #Name: IT_SKY_SPORT_24_HD
298 #Name: IT_SKY_SPORT_1_HD
299 #Name: IT_SKY_SPORT_2_HD
264 #Name: IT_SKY_SPORT_3_HD
294 #Name: IT_SKY_SPORTS_F1_HD
1312 #Name: IT_FOX_SPORTS_1_HD
295 #Name: IT_SKY_FOX_SPORTS_2_HD
1313 #Name: IT_SUPER_TENNIS_HD
284 #Name: IT_SKY_SPORT_MOTO_GP_HD
277 #Name: IT_RAI_SPORT_1
300 #Name: IT_EUROSPORT_HD
1311 #Name: IT_EUROSPORT_2
1350 #Name: oooo_SKY_SPORT_oooo
1023 #Name: DE_SKY_BUNDESLIGA_1
758 #Name: DE_SKY_CHAMPIONS
728 #Name: DE_EUROSPORT
761 #Name: DE_SPORT1
982 #Name: DE_SPORTTIME_TV_1_HD
983 #Name: DE_SPORTTIME_TV_2_HD
984 #Name: DE_SPORTTIME_TV_3_HD
985 #Name: DE_SPORTTIME_TV_4_HD
986 #Name: DE_SPORTTIME_TV_5_HD
987 #Name: DE_SPORTTIME_TV_6_HD
988 #Name: DE_SPORTTIME_TV_7_HD
981 #Name: DE_SKY_SPORT_1_HD
980 #Name: DE_SKY_SPORT_2_HD
1112 #Name: UK_SKY_SPORTS_NEWS_HD
1113 #Name: UK_EUROSPORT_2_HD
1040 #Name: UK_SKY_SPORTS_5_HD
1041 #Name: UK_SKY_SPORTS_4_HD
1042 #Name: UK_SKY_SPORTS_3_HD
1043 #Name: UK_SKY_SPORTS_2_HD
1044 #Name: UK_SKY_SPORTS_1_HD
919 #Name: ALB_EUROSPORT_1
971 #Name: ALB_EUROSPORT_2
786 #Name: ALB_SPORT_KLUB_1_HD
1109 #Name: ALB_SPORT_KLUB_2_HD
727 #Name: ALB_SPORT_KLUB_3
172 #Name: ALB_SUPER_SPORT_1
166 #Name: ALB_SUPER_SPORT_2
162 #Name: ALB_SUPER_SPORT_4
164 #Name: ALB_SUPER_SPORT_3
82 #Name: ALB_SUPER_SPORT_KOSOVO_2
25 #Name: ALB_SUPER_SPORT_KOSOVO_1
1485 #Name: USA_NBC_SPORTS
1483 #Name: USA_FOX_SPORT
10 #Name: BE_RTL_TVI_HD
184 #Name: BE_LA_UNE_HD
57 #Name: BE_LA_DEUX
73 #Name: BE_LA_TROIS
119 #Name: BE_PLUG_RTL
56 #Name: BE_CLUB_RTL
1185 #Name: oooo_TNT_SAT_FRANCE_oooo
207 #Name: FR_TF1_HD
208 #Name: FR_FRANCE_2_HD
209 #Name: FR_FRANCE_3_HD
820 #Name: FR_FRANCE_4_HD
210 #Name: FR_FRANCE_5_HD
216 #Name: FR_M6_HD
866 #Name: FR_ARTE_HD
882 #Name: FR_CINE_CLUB_HD
226 #Name: FR_TMC_HD
845 #Name: FR_RTL_9_HD
949 #Name: FR_NT1
870 #Name: FR_TEVA_HD
234 #Name: FR_D8_HD
819 #Name: FR_D_17
224 #Name: FR_W9_HD
1282 #Name: FR_NRJ_12
1191 #Name: oooo_CSAT_CINEMA_oooo
201 #Name: FR_CANAL+_HD
202 #Name: FR_CANAL+_CINEMA_HD
204 #Name: FR_CANAL+_FAMILY_HD
203 #Name: FR_CANAL+_DECALE_HD
868 #Name: FR_CANAL+_SERIES_HD
877 #Name: FR_CINE+_FRISSON_HD
878 #Name: FR_CINE+_PREMIER_HD
875 #Name: FR_CINE+_EMOTION_HD
876 #Name: FR_CINE+_FAMIZ_HD
869 #Name: FR_CINE_CLASSIC_HD
950 #Name: FR_CINE_POLAR
874 #Name: FR_CINE_FIL
1219 #Name: FR_TCM
698 #Name: FR_OCS_CITY
959 #Name: FR_OCS_CHOC_HD
903 #Name: FR_OCS_GEANTS
902 #Name: FR_OCS_MAX
863 #Name: FR_ACTION
826 #Name: FR_CINE_FX
873 #Name: FR_CINE_ETOILE
1190 #Name: oooo_CSAT_ENTERTAINMENT_oooo
214 #Name: FR_13EME_RUE_HD
872 #Name: FR_COMEDIE+
181 #Name: FR_PARIS_PREMIERE_HD
95 #Name: FR_SYFY_HD
862 #Name: FR_AB1
871 #Name: FR_E_ENTERTAINMENT
225 #Name: FR_SERIE_CLUB_HD
231 #Name: FR_JUNE_TV
227 #Name: FR_AB_1
1189 #Name: oooo_CSAT_INFOS_oooo
1227 #Name: FR_LCI
1217 #Name: FR_WEO
213 #Name: FR_I_TELE
211 #Name: FR_BFM_TV
861 #Name: FR_ESCALES
168 #Name: FR_TV5_FR
1188 #Name: oooo_CSAT_JEUNESSE_oooo
235 #Name: FR_TIJI
1221 #Name: FR_PIWI
212 #Name: FR_GULLI
897 #Name: FR_BOING
1178 #Name: FR_TELETOON
827 #Name: FR_TELETOON+
198 #Name: FR_CANAL_J_HD
867 #Name: FR_BOOMERANG_HD
52 #Name: FR_DISNEY_XD
236 #Name: FR_DISNEY_CHANNEL
853 #Name: FR_DISNEY_JUNIOR
901 #Name: FR_DISNEY_CINEMAGIC
1223 #Name: FR_MANGA
881 #Name: FR_ZOUZOU
884 #Name: FR_MINIMAX
218 #Name: FR_CARTOON_NETWORK_HD
1129 #Name: oooo_BEIN_SPORT_HD_FRANCE_oooo
199 #Name: FR_BEIN_SPORTS_1_HD
200 #Name: FR_BEIN_SPORTS_2_HD
594 #Name: FR_BEIN_SPORTS_3_HD
1269 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_4
1268 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_5
233 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_6
232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_7
1232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_8
1124 #Name: oooo_CSAT_SPORT_oooo
205 #Name: FR_CANAL+_SPORT_HD
846 #Name: FR_MA_CHAINE_SPORT
171 #Name: FR_KOMBAT_SPORT_HD
879 #Name: FR_INFOSPORT+
206 #Name: FR_EUROSPORT
883 #Name: FR_FOOT+
167 #Name: FR_SPORT+
723 #Name: FR_SPORTS+
112 #Name: FR_GOLF+
844 #Name: FR_OL_TV
170 #Name: FR_EQUIDIA
102 #Name: FR_L_EQUIPE_21
497 #Name: oooo_CSAT_DECOUVERTES_oooo
221 #Name: FR_PLANETE+_HD
222 #Name: FR_PLANETE+_CI
230 #Name: FR_PLANETE_AE_HD
67 #Name: FR_PLANETE+_THALASSA_HD
239 #Name: FR_NATIONAL_GEO_HD
217 #Name: FR_NATIONAL_GEO_WILD_HD
223 #Name: FR_USHUAIA_TV_HD
80 #Name: FR_DISCOVERY_SHOWCASE_HD
76 #Name: FR_DISCOVERY_SCIENCES
84 #Name: FR_VOYAGE_HD
865 #Name: FR_ANIMAUX_HD
860 #Name: FR_CHASSE_ET_PECHE
1220 #Name: FR_SCIENCES_VIE_TV
83 #Name: FR_RMC_DECOUVERTE
1127 #Name: oooo_CSAT_ORANGE_SWISS_oooo
124 #Name: FR_RTS_LA_UNE_HD
145 #Name: FR_RTS_1_HD
121 #Name: FR_RTS_LA_DEUX_HD
138 #Name: FR_RTS_2_HD
228 #Name: FR_FRANCE_O
1218 #Name: FR_TV5_MONDE
880 #Name: FR_TOUTE_L_HISTOIRE
864 #Name: FR_ENCYCLO
219 #Name: FR_BFM_BUSNESS
169 #Name: FR_CHERIE_25
1128 #Name: oooo_CSAT_MUSIQUE_oooo
220 #Name: FR_NRJ
109 #Name: FR_VH1
103 #Name: FR_MTV_HITS
160 #Name: FR_M6_MUSIC
161 #Name: FR_MCM_POP
85 #Name: FR_MTV_DANCE_FR
1132 #Name: oooo_CSAT_PPV_VOD_oooo
1267 #Name: FR_CANAL_PLAY_3D
1266 #Name: FR_CANAL_PLAY_1
1265 #Name: FR_CANAL_PLAY_2
1264 #Name: FR_CANAL_PLAY_3
1263 #Name: FR_CANAL_PLAY_4
1262 #Name: FR_CANAL_PLAY_5
1261 #Name: FR_CANAL_PLAY_6
1260 #Name: FR_CANAL_PLAY_7
1259 #Name: FR_CANAL_PLAY_8
1258 #Name: FR_CANAL_PLAY_9
1257 #Name: FR_CANAL_PLAY_10
1133 #Name: oooo_CSAT_ADULTES_oooo
1271 #Name: FR_A_LA_CARTE_X_ADULTES_1
1270 #Name: FR_XXL
1256 #Name: FR_DORCEL
1196 #Name: FR_HUSTLER_HD
1195 #Name: FR_BLUE_HUSTLER
1194 #Name: FR_PENTHO
1185 #Name: oooo_TNT_SAT_FRANCE_oooo
207 #Name: FR_TF1_HD
208 #Name: FR_FRANCE_2_HD
209 #Name: FR_FRANCE_3_HD
820 #Name: FR_FRANCE_4_HD
210 #Name: FR_FRANCE_5_HD
216 #Name: FR_M6_HD
866 #Name: FR_ARTE_HD
882 #Name: FR_CINE_CLUB_HD
226 #Name: FR_TMC_HD
845 #Name: FR_RTL_9_HD
949 #Name: FR_NT1
870 #Name: FR_TEVA_HD
234 #Name: FR_D8_HD
819 #Name: FR_D_17
224 #Name: FR_W9_HD
1282 #Name: FR_NRJ_12
1191 #Name: oooo_CSAT_CINEMA_oooo
201 #Name: FR_CANAL+_HD
202 #Name: FR_CANAL+_CINEMA_HD
204 #Name: FR_CANAL+_FAMILY_HD
203 #Name: FR_CANAL+_DECALE_HD
868 #Name: FR_CANAL+_SERIES_HD
877 #Name: FR_CINE+_FRISSON_HD
878 #Name: FR_CINE+_PREMIER_HD
875 #Name: FR_CINE+_EMOTION_HD
876 #Name: FR_CINE+_FAMIZ_HD
869 #Name: FR_CINE_CLASSIC_HD
950 #Name: FR_CINE_POLAR
874 #Name: FR_CINE_FIL
1219 #Name: FR_TCM
698 #Name: FR_OCS_CITY
959 #Name: FR_OCS_CHOC_HD
903 #Name: FR_OCS_GEANTS
902 #Name: FR_OCS_MAX
863 #Name: FR_ACTION
826 #Name: FR_CINE_FX
873 #Name: FR_CINE_ETOILE
1190 #Name: oooo_CSAT_ENTERTAINMENT_oooo
214 #Name: FR_13EME_RUE_HD
872 #Name: FR_COMEDIE+
181 #Name: FR_PARIS_PREMIERE_HD
95 #Name: FR_SYFY_HD
862 #Name: FR_AB1
871 #Name: FR_E_ENTERTAINMENT
225 #Name: FR_SERIE_CLUB_HD
231 #Name: FR_JUNE_TV
227 #Name: FR_AB_1
1189 #Name: oooo_CSAT_INFOS_oooo
1227 #Name: FR_LCI
1217 #Name: FR_WEO
213 #Name: FR_I_TELE
211 #Name: FR_BFM_TV
861 #Name: FR_ESCALES
168 #Name: FR_TV5_FR
1188 #Name: oooo_CSAT_JEUNESSE_oooo
235 #Name: FR_TIJI
1221 #Name: FR_PIWI
212 #Name: FR_GULLI
897 #Name: FR_BOING
1178 #Name: FR_TELETOON
827 #Name: FR_TELETOON+
198 #Name: FR_CANAL_J_HD
867 #Name: FR_BOOMERANG_HD
52 #Name: FR_DISNEY_XD
236 #Name: FR_DISNEY_CHANNEL
853 #Name: FR_DISNEY_JUNIOR
901 #Name: FR_DISNEY_CINEMAGIC
1223 #Name: FR_MANGA
881 #Name: FR_ZOUZOU
884 #Name: FR_MINIMAX
218 #Name: FR_CARTOON_NETWORK_HD
1129 #Name: oooo_BEIN_SPORT_HD_FRANCE_oooo
199 #Name: FR_BEIN_SPORTS_1_HD
200 #Name: FR_BEIN_SPORTS_2_HD
594 #Name: FR_BEIN_SPORTS_3_HD
1269 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_4
1268 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_5
233 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_6
232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_7
1232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_8
1124 #Name: oooo_CSAT_SPORT_oooo
205 #Name: FR_CANAL+_SPORT_HD
846 #Name: FR_MA_CHAINE_SPORT
171 #Name: FR_KOMBAT_SPORT_HD
879 #Name: FR_INFOSPORT+
206 #Name: FR_EUROSPORT
883 #Name: FR_FOOT+
167 #Name: FR_SPORT+
723 #Name: FR_SPORTS+
112 #Name: FR_GOLF+
844 #Name: FR_OL_TV
170 #Name: FR_EQUIDIA
102 #Name: FR_L_EQUIPE_21
497 #Name: oooo_CSAT_DECOUVERTES_oooo
221 #Name: FR_PLANETE+_HD
222 #Name: FR_PLANETE+_CI
230 #Name: FR_PLANETE_AE_HD
67 #Name: FR_PLANETE+_THALASSA_HD
239 #Name: FR_NATIONAL_GEO_HD
217 #Name: FR_NATIONAL_GEO_WILD_HD
223 #Name: FR_USHUAIA_TV_HD
80 #Name: FR_DISCOVERY_SHOWCASE_HD
76 #Name: FR_DISCOVERY_SCIENCES
84 #Name: FR_VOYAGE_HD
865 #Name: FR_ANIMAUX_HD
860 #Name: FR_CHASSE_ET_PECHE
1220 #Name: FR_SCIENCES_VIE_TV
83 #Name: FR_RMC_DECOUVERTE
1127 #Name: oooo_CSAT_ORANGE_SWISS_oooo
124 #Name: FR_RTS_LA_UNE_HD
145 #Name: FR_RTS_1_HD
121 #Name: FR_RTS_LA_DEUX_HD
138 #Name: FR_RTS_2_HD
228 #Name: FR_FRANCE_O
1218 #Name: FR_TV5_MONDE
880 #Name: FR_TOUTE_L_HISTOIRE
864 #Name: FR_ENCYCLO
219 #Name: FR_BFM_BUSNESS
169 #Name: FR_CHERIE_25
1128 #Name: oooo_CSAT_MUSIQUE_oooo
220 #Name: FR_NRJ
109 #Name: FR_VH1
103 #Name: FR_MTV_HITS
160 #Name: FR_M6_MUSIC
161 #Name: FR_MCM_POP
85 #Name: FR_MTV_DANCE_FR
1132 #Name: oooo_CSAT_PPV_VOD_oooo
1267 #Name: FR_CANAL_PLAY_3D
1266 #Name: FR_CANAL_PLAY_1
1265 #Name: FR_CANAL_PLAY_2
1264 #Name: FR_CANAL_PLAY_3
1263 #Name: FR_CANAL_PLAY_4
1262 #Name: FR_CANAL_PLAY_5
1261 #Name: FR_CANAL_PLAY_6
1260 #Name: FR_CANAL_PLAY_7
1259 #Name: FR_CANAL_PLAY_8
1258 #Name: FR_CANAL_PLAY_9
1257 #Name: FR_CANAL_PLAY_10
1133 #Name: oooo_CSAT_ADULTES_oooo
1271 #Name: FR_A_LA_CARTE_X_ADULTES_1
1270 #Name: FR_XXL
1256 #Name: FR_DORCEL
1196 #Name: FR_HUSTLER_HD
1195 #Name: FR_BLUE_HUSTLER
1194 #Name: FR_PENTHOUSE_HD
: oooo_NILESAT_OSN_oooo
1222 #Name: AR_OSN_FIRST_COMEDY_HD
1238 #Name: AR_OSN_FIRST_HD
1226 #Name: AR_OSN_MBC+_DRAMA
1233 #Name: AR_OSN_MOVIES_HD
1281 #Name: AR_OSN_MOVIES_ACTION_HD
1283 #Name: AR_OSN_MOVIES_ACTION+_2
258 #Name: AR_OSN_MOVIES_COMEDY_HD
1214 #Name: AR_OSN_STAR_MOVIES_1_HD
1235 #Name: AR_OSN_STAR_MOVIES_2_HD
1177 #Name: AR_OSN_MOVIES_PREMIERE_HD
948 #Name: AR_OSN_ORBIT_CINEMA_1_HD
1209 #Name: AR_OSN_YAHALA_SHABAB
1287 #Name: AR_OSN_MOVIE_KIDS_HD
1207 #Name: AR_OSN_YAHALA_HD
810 #Name: AR_OSN_MOVIES_FIRST_MORE_HD
1208 #Name: AR_OSN_YAHALA_DRAMA_HD
1286 #Name: AR_OSN_ALYOUM
1212 #Name: AR_OSN_ELYAWM
947 #Name: AR_OSN_MOVIES_DRAMA
1234 #Name: AR_OSN_ON_DRAMA_1_HD
1288 #Name: AR_OSN_ON_DEMAND_1_HD
1275 #Name: AR_OSN_NAT_GEO_AD
1215 #Name: AR_OSN_DISCOVERY_ID
1225 #Name: AR_OSN_DISCOVERY_HD
1224 #Name: AR_OSN_DISCOVERY_SCIENCE_HD
1276 #Name: AR_OSN_STAR_WORLD_HD
1245 #Name: AR_OSN_ANIMAL_PLANET
1237 #Name: AR_OSN_ANIMAL_PLANET_HD
1216 #Name: AR_OSN_NAT_GEO_WILD_HD
 this is indian package:
1740 #Name: IN_STAR_SPORTS_1
1741 #Name: IN_WILLOW_CRICKET
1742 #Name: IN_UTV_MOVIES
1761 #Name: IN_TV9_GUJARATI
1743 #Name: IN_TEZ_TV
1762 #Name: IN_TEN_CRICKET
1744 #Name: IN_SUDARSHAN_NEWS
1745 #Name: IN_SANSKAR_TV
1746 #Name: IN_SAMAY_UP
1747 #Name: IN_SAMAY_MP
1748 #Name: IN_SAMAY_BIHAR
1749 #Name: IN_RISHTEY
1763 #Name: IN_MUSIC_INDIA
1750 #Name: IN_MTUNES
1751 #Name: IN_JUS_24X7
1752 #Name: IN_DIVYA_TV
1764 #Name: IN_COLORS_GUJARATI
1753 #Name: IN_COLORS
1754 #Name: IN_CARE_WORLD_TV
1755 #Name: IN_BOLLYWOOD_MUSIC
1765 #Name: IN_BINDASS_PLAY
1756 #Name: IN_ARIHANT
1766 #Name: IN_ABP_NEWS
1757 #Name: IN_AASTHA_TV
1758 #Name: IN_AASTHA
1767 #Name: IN_AAJTAK
1759 #Name: IN_9X_JALWA
1760 #Name: IN_ZOOM
AR_BEIN_SPORTS_NEWS
AR_BEIN_SPORTS_1_HD
AR_BEIN_SPORTS_2_HD
AR_BEIN_SPORTS_3_HD
AR_BEIN_SPORTS_4_HD
AR_BEIN_SPORTS_5_HD
AR_BEIN_SPORTS_6_HD
AR_BEIN_SPORTS_7_HD
AR_BEIN_SPORTS_8_HD
AR_BEIN_SPORTS_9_HD
AR_BEIN_SPORTS_10_HD
AR_BEIN_SPORTS_11_HD
AR_BEIN_SPORTS_12_HD
AR_BEIN_SPORTS_13_HD
AR_BEIN_SPORTS_14_HD
AR_BEIN_SPORTS_15_HD
AR_BEIN_SPORTS_16_HD
AR_BEIN_SPORTS_1HD
AR_BEIN_SPORTS_2HD
AR_BEIN_SPORTS_3HD
AR_BEIN_SPORTS_4HD
AR_BEIN_SPORTS_5HD
AR_BEIN_SPORTS_6HD
AR_BEIN_SPORTS_7HD
AR_BEIN_SPORTS_8HD
AR_BEIN_SPORTS_9HD
AR_BEIN_SPORTS_10HD
AR_BEIN_MOVIES_1HD
AR_BEIN_MOVIES_2HD
AR_BEIN_MOVIES_3HD
LOW_BEIN_SPORTS_1_HD
LOW_BEIN_SPORTS_2_HD
LOW_BEIN_SPORTS_3_HD
LOW_BEIN_SPORTS_4_HD
LOW_BEIN_SPORTS_5_HD
LOW_BEIN_SPORTS_6_HD
LOW_BEIN_SPORTS_7_HD
LOW_BEIN_SPORTS_8_HD
LOW_BEIN_SPORTS_9_HD
LOW_BEIN_SPORTS_10_HD
AR_TUNISIA_NATIONAL_1
AR_TUNISIA_NATIONAL_2
AR_EL_HIWAR_ETTOUNSI
AR_HANIBAL
AR_NESSMA
AR_TOUNESNA
AR_ATTASSIA_TV
AR_AL_MOUTAWASIT
AR_AL_MOUSTAKILLA
AR_AL_JANOUBIA
AR_AL_INSEN
AR_ZAYTOONA
AR_ZITOUNA_HEDAYA
AR_TNN_TUNISIA
AR_FIRST_TV
AR_TELVZA_TV
AR_DZAIR_TV
AR_ALGERIE_TV
AR_EL_DJAZAIRIA
AR_AL_JAZEERA_DOC
AR_ALGERIA_3
AR_4_ALGERIE
AR_5_ALGERIE
AR_Echourouk_Benna

Note that we do update channels from time to time,  so these channel list can be re-update any time. 
Here is the channels list of Xtreme Codes. Channel list for package one.
18 #Name: oooo_NILESAT_BEIN_SPORT_oooo

1355 #Name: AR_BEIN_SPORTS_1HD
900 #Name: AR_BEIN_SPORTS_2HD
126 #Name: AR_BEIN_SPORTS_3HD
139 #Name: AR_BEIN_SPORTS_4HD
179 #Name: AR_BEIN_SPORTS_5HD
899 #Name: AR_BEIN_SPORTS_6HD
961 #Name: AR_BEIN_SPORTS_7HD
1211 #Name: AR_BEIN_SPORTS_8HD
1210 #Name: AR_BEIN_SPORTS_9HD
1176 #Name: AR_BEIN_SPORTS_10HD
163 #Name: AR_BEIN_SPORTS_11HD
173 #Name: AR_BEIN_SPORTS_12HD
1173 #Name: AR_BEIN_SPORTS_13HD
68 #Name: AR_BEIN_SPORTS_14HD
1239 #Name: AR_BEIN_SPORTS_15HD
1242 #Name: AR_BEIN_SPORTS_16HD
1279 #Name: AR_BEIN_SPORTS_NBA
454 #Name: AR_BEIN_SPORTS_NEWS_AR
17 #Name: AR_ABU_DHABI_SPORTS_1
945 #Name: AR_ABU_DHABI_SPORTS_2
1289 #Name: oooo_NILESAT_SPORTS_MBC_oooo
115 #Name: AR_MBC_PRO_SPORT_1
63 #Name: AR_MBC_PRO_SPORT_2
942 #Name: AR_MBC_PRO_SPORT_3
1357 #Name: AR_MBC_PRO_SPORT_4
46 #Name: AR_DUBAI_SPORT_HD
1179 #Name: oooo_NILESAT_OTHERS_oooo
150 #Name: AR_ALJAZEERA_DOC
1134 #Name: oooo_NILESAT_OSN_ART_SPORTS_HD_oooo
1285 #Name: AR_OSN_ALKASS_SPORT_1_HD
1244 #Name: AR_OSN_ALKASS_SPORT_2_HD
1241 #Name: AR_OSN_ALKASS_SPORT_3_HD
1240 #Name: AR_OSN_ALKASS_SPORT_4_HD
180 #Name: AR_OSN_SPORT_CRICKET_HD
1129 #Name: oooo_BEIN_SPORT_HD_FRANCE_oooo
199 #Name: FR_BEIN_SPORTS_1_HD
200 #Name: FR_BEIN_SPORTS_2_HD
594 #Name: FR_BEIN_SPORTS_3_HD
1269 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_4
1268 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_5
233 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_6
232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_7
1232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_8
1124 #Name: oooo_CSAT_SPORT_oooo
205 #Name: FR_CANAL+_SPORT_HD
846 #Name: FR_MA_CHAINE_SPORT
171 #Name: FR_KOMBAT_SPORT_HD
879 #Name: FR_INFOSPORT+
206 #Name: FR_EUROSPORT
883 #Name: FR_FOOT+
167 #Name: FR_SPORT+
723 #Name: FR_SPORTS+
112 #Name: FR_GOLF+
844 #Name: FR_OL_TV
170 #Name: FR_EQUIDIA
102 #Name: FR_L_EQUIPE_21
1338 #Name: oooo_SKY_ITALIA_SPORT_HD_oooo
278 #Name: IT_SKY_SPORT_24_HD
298 #Name: IT_SKY_SPORT_1_HD
299 #Name: IT_SKY_SPORT_2_HD
264 #Name: IT_SKY_SPORT_3_HD
294 #Name: IT_SKY_SPORTS_F1_HD
1312 #Name: IT_FOX_SPORTS_1_HD
295 #Name: IT_SKY_FOX_SPORTS_2_HD
1313 #Name: IT_SUPER_TENNIS_HD
284 #Name: IT_SKY_SPORT_MOTO_GP_HD
277 #Name: IT_RAI_SPORT_1
300 #Name: IT_EUROSPORT_HD
1311 #Name: IT_EUROSPORT_2
1350 #Name: oooo_SKY_SPORT_oooo
1023 #Name: DE_SKY_BUNDESLIGA_1
758 #Name: DE_SKY_CHAMPIONS
728 #Name: DE_EUROSPORT
761 #Name: DE_SPORT1
982 #Name: DE_SPORTTIME_TV_1_HD
983 #Name: DE_SPORTTIME_TV_2_HD
984 #Name: DE_SPORTTIME_TV_3_HD
985 #Name: DE_SPORTTIME_TV_4_HD
986 #Name: DE_SPORTTIME_TV_5_HD
987 #Name: DE_SPORTTIME_TV_6_HD
988 #Name: DE_SPORTTIME_TV_7_HD
981 #Name: DE_SKY_SPORT_1_HD
980 #Name: DE_SKY_SPORT_2_HD
1112 #Name: UK_SKY_SPORTS_NEWS_HD
1113 #Name: UK_EUROSPORT_2_HD
1040 #Name: UK_SKY_SPORTS_5_HD
1041 #Name: UK_SKY_SPORTS_4_HD
1042 #Name: UK_SKY_SPORTS_3_HD
1043 #Name: UK_SKY_SPORTS_2_HD
1044 #Name: UK_SKY_SPORTS_1_HD
919 #Name: ALB_EUROSPORT_1
971 #Name: ALB_EUROSPORT_2
786 #Name: ALB_SPORT_KLUB_1_HD
1109 #Name: ALB_SPORT_KLUB_2_HD
727 #Name: ALB_SPORT_KLUB_3
172 #Name: ALB_SUPER_SPORT_1
166 #Name: ALB_SUPER_SPORT_2
162 #Name: ALB_SUPER_SPORT_4
164 #Name: ALB_SUPER_SPORT_3
82 #Name: ALB_SUPER_SPORT_KOSOVO_2
25 #Name: ALB_SUPER_SPORT_KOSOVO_1
1485 #Name: USA_NBC_SPORTS
1483 #Name: USA_FOX_SPORT
10 #Name: BE_RTL_TVI_HD
184 #Name: BE_LA_UNE_HD
57 #Name: BE_LA_DEUX
73 #Name: BE_LA_TROIS
119 #Name: BE_PLUG_RTL
56 #Name: BE_CLUB_RTL
1185 #Name: oooo_TNT_SAT_FRANCE_oooo
207 #Name: FR_TF1_HD
208 #Name: FR_FRANCE_2_HD
209 #Name: FR_FRANCE_3_HD
820 #Name: FR_FRANCE_4_HD
210 #Name: FR_FRANCE_5_HD
216 #Name: FR_M6_HD
866 #Name: FR_ARTE_HD
882 #Name: FR_CINE_CLUB_HD
226 #Name: FR_TMC_HD
845 #Name: FR_RTL_9_HD
949 #Name: FR_NT1
870 #Name: FR_TEVA_HD
234 #Name: FR_D8_HD
819 #Name: FR_D_17
224 #Name: FR_W9_HD
1282 #Name: FR_NRJ_12
1191 #Name: oooo_CSAT_CINEMA_oooo
201 #Name: FR_CANAL+_HD
202 #Name: FR_CANAL+_CINEMA_HD
204 #Name: FR_CANAL+_FAMILY_HD
203 #Name: FR_CANAL+_DECALE_HD
868 #Name: FR_CANAL+_SERIES_HD
877 #Name: FR_CINE+_FRISSON_HD
878 #Name: FR_CINE+_PREMIER_HD
875 #Name: FR_CINE+_EMOTION_HD
876 #Name: FR_CINE+_FAMIZ_HD
869 #Name: FR_CINE_CLASSIC_HD
950 #Name: FR_CINE_POLAR
874 #Name: FR_CINE_FIL
1219 #Name: FR_TCM
698 #Name: FR_OCS_CITY
959 #Name: FR_OCS_CHOC_HD
903 #Name: FR_OCS_GEANTS
902 #Name: FR_OCS_MAX
863 #Name: FR_ACTION
826 #Name: FR_CINE_FX
873 #Name: FR_CINE_ETOILE
1190 #Name: oooo_CSAT_ENTERTAINMENT_oooo
214 #Name: FR_13EME_RUE_HD
872 #Name: FR_COMEDIE+
181 #Name: FR_PARIS_PREMIERE_HD
95 #Name: FR_SYFY_HD
862 #Name: FR_AB1
871 #Name: FR_E_ENTERTAINMENT
225 #Name: FR_SERIE_CLUB_HD
231 #Name: FR_JUNE_TV
227 #Name: FR_AB_1
1189 #Name: oooo_CSAT_INFOS_oooo
1227 #Name: FR_LCI
1217 #Name: FR_WEO
213 #Name: FR_I_TELE
211 #Name: FR_BFM_TV
861 #Name: FR_ESCALES
168 #Name: FR_TV5_FR
1188 #Name: oooo_CSAT_JEUNESSE_oooo
235 #Name: FR_TIJI
1221 #Name: FR_PIWI
212 #Name: FR_GULLI
897 #Name: FR_BOING
1178 #Name: FR_TELETOON
827 #Name: FR_TELETOON+
198 #Name: FR_CANAL_J_HD
867 #Name: FR_BOOMERANG_HD
52 #Name: FR_DISNEY_XD
236 #Name: FR_DISNEY_CHANNEL
853 #Name: FR_DISNEY_JUNIOR
901 #Name: FR_DISNEY_CINEMAGIC
1223 #Name: FR_MANGA
881 #Name: FR_ZOUZOU
884 #Name: FR_MINIMAX
218 #Name: FR_CARTOON_NETWORK_HD
1129 #Name: oooo_BEIN_SPORT_HD_FRANCE_oooo
199 #Name: FR_BEIN_SPORTS_1_HD
200 #Name: FR_BEIN_SPORTS_2_HD
594 #Name: FR_BEIN_SPORTS_3_HD
1269 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_4
1268 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_5
233 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_6
232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_7
1232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_8
1124 #Name: oooo_CSAT_SPORT_oooo
205 #Name: FR_CANAL+_SPORT_HD
846 #Name: FR_MA_CHAINE_SPORT
171 #Name: FR_KOMBAT_SPORT_HD
879 #Name: FR_INFOSPORT+
206 #Name: FR_EUROSPORT
883 #Name: FR_FOOT+
167 #Name: FR_SPORT+
723 #Name: FR_SPORTS+
112 #Name: FR_GOLF+
844 #Name: FR_OL_TV
170 #Name: FR_EQUIDIA
102 #Name: FR_L_EQUIPE_21
497 #Name: oooo_CSAT_DECOUVERTES_oooo
221 #Name: FR_PLANETE+_HD
222 #Name: FR_PLANETE+_CI
230 #Name: FR_PLANETE_AE_HD
67 #Name: FR_PLANETE+_THALASSA_HD
239 #Name: FR_NATIONAL_GEO_HD
217 #Name: FR_NATIONAL_GEO_WILD_HD
223 #Name: FR_USHUAIA_TV_HD
80 #Name: FR_DISCOVERY_SHOWCASE_HD
76 #Name: FR_DISCOVERY_SCIENCES
84 #Name: FR_VOYAGE_HD
865 #Name: FR_ANIMAUX_HD
860 #Name: FR_CHASSE_ET_PECHE
1220 #Name: FR_SCIENCES_VIE_TV
83 #Name: FR_RMC_DECOUVERTE
1127 #Name: oooo_CSAT_ORANGE_SWISS_oooo
124 #Name: FR_RTS_LA_UNE_HD
145 #Name: FR_RTS_1_HD
121 #Name: FR_RTS_LA_DEUX_HD
138 #Name: FR_RTS_2_HD
228 #Name: FR_FRANCE_O
1218 #Name: FR_TV5_MONDE
880 #Name: FR_TOUTE_L_HISTOIRE
864 #Name: FR_ENCYCLO
219 #Name: FR_BFM_BUSNESS
169 #Name: FR_CHERIE_25
1128 #Name: oooo_CSAT_MUSIQUE_oooo
220 #Name: FR_NRJ
109 #Name: FR_VH1
103 #Name: FR_MTV_HITS
160 #Name: FR_M6_MUSIC
161 #Name: FR_MCM_POP
85 #Name: FR_MTV_DANCE_FR
1132 #Name: oooo_CSAT_PPV_VOD_oooo
1267 #Name: FR_CANAL_PLAY_3D
1266 #Name: FR_CANAL_PLAY_1
1265 #Name: FR_CANAL_PLAY_2
1264 #Name: FR_CANAL_PLAY_3
1263 #Name: FR_CANAL_PLAY_4
1262 #Name: FR_CANAL_PLAY_5
1261 #Name: FR_CANAL_PLAY_6
1260 #Name: FR_CANAL_PLAY_7
1259 #Name: FR_CANAL_PLAY_8
1258 #Name: FR_CANAL_PLAY_9
1257 #Name: FR_CANAL_PLAY_10
1133 #Name: oooo_CSAT_ADULTES_oooo
1271 #Name: FR_A_LA_CARTE_X_ADULTES_1
1270 #Name: FR_XXL
1256 #Name: FR_DORCEL
1196 #Name: FR_HUSTLER_HD
1195 #Name: FR_BLUE_HUSTLER
1194 #Name: FR_PENTHO
1185 #Name: oooo_TNT_SAT_FRANCE_oooo
207 #Name: FR_TF1_HD
208 #Name: FR_FRANCE_2_HD
209 #Name: FR_FRANCE_3_HD
820 #Name: FR_FRANCE_4_HD
210 #Name: FR_FRANCE_5_HD
216 #Name: FR_M6_HD
866 #Name: FR_ARTE_HD
882 #Name: FR_CINE_CLUB_HD
226 #Name: FR_TMC_HD
845 #Name: FR_RTL_9_HD
949 #Name: FR_NT1
870 #Name: FR_TEVA_HD
234 #Name: FR_D8_HD
819 #Name: FR_D_17
224 #Name: FR_W9_HD
1282 #Name: FR_NRJ_12
1191 #Name: oooo_CSAT_CINEMA_oooo
201 #Name: FR_CANAL+_HD
202 #Name: FR_CANAL+_CINEMA_HD
204 #Name: FR_CANAL+_FAMILY_HD
203 #Name: FR_CANAL+_DECALE_HD
868 #Name: FR_CANAL+_SERIES_HD
877 #Name: FR_CINE+_FRISSON_HD
878 #Name: FR_CINE+_PREMIER_HD
875 #Name: FR_CINE+_EMOTION_HD
876 #Name: FR_CINE+_FAMIZ_HD
869 #Name: FR_CINE_CLASSIC_HD
950 #Name: FR_CINE_POLAR
874 #Name: FR_CINE_FIL
1219 #Name: FR_TCM
698 #Name: FR_OCS_CITY
959 #Name: FR_OCS_CHOC_HD
903 #Name: FR_OCS_GEANTS
902 #Name: FR_OCS_MAX
863 #Name: FR_ACTION
826 #Name: FR_CINE_FX
873 #Name: FR_CINE_ETOILE
1190 #Name: oooo_CSAT_ENTERTAINMENT_oooo
214 #Name: FR_13EME_RUE_HD
872 #Name: FR_COMEDIE+
181 #Name: FR_PARIS_PREMIERE_HD
95 #Name: FR_SYFY_HD
862 #Name: FR_AB1
871 #Name: FR_E_ENTERTAINMENT
225 #Name: FR_SERIE_CLUB_HD
231 #Name: FR_JUNE_TV
227 #Name: FR_AB_1
1189 #Name: oooo_CSAT_INFOS_oooo
1227 #Name: FR_LCI
1217 #Name: FR_WEO
213 #Name: FR_I_TELE
211 #Name: FR_BFM_TV
861 #Name: FR_ESCALES
168 #Name: FR_TV5_FR
1188 #Name: oooo_CSAT_JEUNESSE_oooo
235 #Name: FR_TIJI
1221 #Name: FR_PIWI
212 #Name: FR_GULLI
897 #Name: FR_BOING
1178 #Name: FR_TELETOON
827 #Name: FR_TELETOON+
198 #Name: FR_CANAL_J_HD
867 #Name: FR_BOOMERANG_HD
52 #Name: FR_DISNEY_XD
236 #Name: FR_DISNEY_CHANNEL
853 #Name: FR_DISNEY_JUNIOR
901 #Name: FR_DISNEY_CINEMAGIC
1223 #Name: FR_MANGA
881 #Name: FR_ZOUZOU
884 #Name: FR_MINIMAX
218 #Name: FR_CARTOON_NETWORK_HD
1129 #Name: oooo_BEIN_SPORT_HD_FRANCE_oooo
199 #Name: FR_BEIN_SPORTS_1_HD
200 #Name: FR_BEIN_SPORTS_2_HD
594 #Name: FR_BEIN_SPORTS_3_HD
1269 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_4
1268 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_5
233 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_6
232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_7
1232 #Name: FR_BEIN_SPORT_MAX_8
1124 #Name: oooo_CSAT_SPORT_oooo
205 #Name: FR_CANAL+_SPORT_HD
846 #Name: FR_MA_CHAINE_SPORT
171 #Name: FR_KOMBAT_SPORT_HD
879 #Name: FR_INFOSPORT+
206 #Name: FR_EUROSPORT
883 #Name: FR_FOOT+
167 #Name: FR_SPORT+
723 #Name: FR_SPORTS+
112 #Name: FR_GOLF+
844 #Name: FR_OL_TV
170 #Name: FR_EQUIDIA
102 #Name: FR_L_EQUIPE_21
497 #Name: oooo_CSAT_DECOUVERTES_oooo
221 #Name: FR_PLANETE+_HD
222 #Name: FR_PLANETE+_CI
230 #Name: FR_PLANETE_AE_HD
67 #Name: FR_PLANETE+_THALASSA_HD
239 #Name: FR_NATIONAL_GEO_HD
217 #Name: FR_NATIONAL_GEO_WILD_HD
223 #Name: FR_USHUAIA_TV_HD
80 #Name: FR_DISCOVERY_SHOWCASE_HD
76 #Name: FR_DISCOVERY_SCIENCES
84 #Name: FR_VOYAGE_HD
865 #Name: FR_ANIMAUX_HD
860 #Name: FR_CHASSE_ET_PECHE
1220 #Name: FR_SCIENCES_VIE_TV
83 #Name: FR_RMC_DECOUVERTE
1127 #Name: oooo_CSAT_ORANGE_SWISS_oooo
124 #Name: FR_RTS_LA_UNE_HD
145 #Name: FR_RTS_1_HD
121 #Name: FR_RTS_LA_DEUX_HD
138 #Name: FR_RTS_2_HD
228 #Name: FR_FRANCE_O
1218 #Name: FR_TV5_MONDE
880 #Name: FR_TOUTE_L_HISTOIRE
864 #Name: FR_ENCYCLO
219 #Name: FR_BFM_BUSNESS
169 #Name: FR_CHERIE_25
1128 #Name: oooo_CSAT_MUSIQUE_oooo
220 #Name: FR_NRJ
109 #Name: FR_VH1
103 #Name: FR_MTV_HITS
160 #Name: FR_M6_MUSIC
161 #Name: FR_MCM_POP
85 #Name: FR_MTV_DANCE_FR
1132 #Name: oooo_CSAT_PPV_VOD_oooo
1267 #Name: FR_CANAL_PLAY_3D
1266 #Name: FR_CANAL_PLAY_1
1265 #Name: FR_CANAL_PLAY_2
1264 #Name: FR_CANAL_PLAY_3
1263 #Name: FR_CANAL_PLAY_4
1262 #Name: FR_CANAL_PLAY_5
1261 #Name: FR_CANAL_PLAY_6
1260 #Name: FR_CANAL_PLAY_7
1259 #Name: FR_CANAL_PLAY_8
1258 #Name: FR_CANAL_PLAY_9
1257 #Name: FR_CANAL_PLAY_10
1133 #Name: oooo_CSAT_ADULTES_oooo
1271 #Name: FR_A_LA_CARTE_X_ADULTES_1
1270 #Name: FR_XXL
1256 #Name: FR_DORCEL
1196 #Name: FR_HUSTLER_HD
1195 #Name: FR_BLUE_HUSTLER
1194 #Name: FR_PENTHOUSE_HD
: oooo_NILESAT_OSN_oooo
1222 #Name: AR_OSN_FIRST_COMEDY_HD
1238 #Name: AR_OSN_FIRST_HD
1226 #Name: AR_OSN_MBC+_DRAMA
1233 #Name: AR_OSN_MOVIES_HD
1281 #Name: AR_OSN_MOVIES_ACTION_HD
1283 #Name: AR_OSN_MOVIES_ACTION+_2
258 #Name: AR_OSN_MOVIES_COMEDY_HD
1214 #Name: AR_OSN_STAR_MOVIES_1_HD
1235 #Name: AR_OSN_STAR_MOVIES_2_HD
1177 #Name: AR_OSN_MOVIES_PREMIERE_HD
948 #Name: AR_OSN_ORBIT_CINEMA_1_HD
1209 #Name: AR_OSN_YAHALA_SHABAB
1287 #Name: AR_OSN_MOVIE_KIDS_HD
1207 #Name: AR_OSN_YAHALA_HD
810 #Name: AR_OSN_MOVIES_FIRST_MORE_HD
1208 #Name: AR_OSN_YAHALA_DRAMA_HD
1286 #Name: AR_OSN_ALYOUM
1212 #Name: AR_OSN_ELYAWM
947 #Name: AR_OSN_MOVIES_DRAMA
1234 #Name: AR_OSN_ON_DRAMA_1_HD
1288 #Name: AR_OSN_ON_DEMAND_1_HD
1275 #Name: AR_OSN_NAT_GEO_AD
1215 #Name: AR_OSN_DISCOVERY_ID
1225 #Name: AR_OSN_DISCOVERY_HD
1224 #Name: AR_OSN_DISCOVERY_SCIENCE_HD
1276 #Name: AR_OSN_STAR_WORLD_HD
1245 #Name: AR_OSN_ANIMAL_PLANET
1237 #Name: AR_OSN_ANIMAL_PLANET_HD
1216 #Name: AR_OSN_NAT_GEO_WILD_HD
 this is indian package:
1740 #Name: IN_STAR_SPORTS_1
1741 #Name: IN_WILLOW_CRICKET
1742 #Name: IN_UTV_MOVIES
1761 #Name: IN_TV9_GUJARATI
1743 #Name: IN_TEZ_TV
1762 #Name: IN_TEN_CRICKET
1744 #Name: IN_SUDARSHAN_NEWS
1745 #Name: IN_SANSKAR_TV
1746 #Name: IN_SAMAY_UP
1747 #Name: IN_SAMAY_MP
1748 #Name: IN_SAMAY_BIHAR
1749 #Name: IN_RISHTEY
1763 #Name: IN_MUSIC_INDIA
1750 #Name: IN_MTUNES
1751 #Name: IN_JUS_24X7
1752 #Name: IN_DIVYA_TV
1764 #Name: IN_COLORS_GUJARATI
1753 #Name: IN_COLORS
1754 #Name: IN_CARE_WORLD_TV
1755 #Name: IN_BOLLYWOOD_MUSIC
1765 #Name: IN_BINDASS_PLAY
1756 #Name: IN_ARIHANT
1766 #Name: IN_ABP_NEWS
1757 #Name: IN_AASTHA_TV
1758 #Name: IN_AASTHA
1767 #Name: IN_AAJTAK
1759 #Name: IN_9X_JALWA
1760 #Name: IN_ZOOM
AR_BEIN_SPORTS_NEWS
AR_BEIN_SPORTS_1_HD
AR_BEIN_SPORTS_2_HD
AR_BEIN_SPORTS_3_HD
AR_BEIN_SPORTS_4_HD
AR_BEIN_SPORTS_5_HD
AR_BEIN_SPORTS_6_HD
AR_BEIN_SPORTS_7_HD
AR_BEIN_SPORTS_8_HD
AR_BEIN_SPORTS_9_HD
AR_BEIN_SPORTS_10_HD
AR_BEIN_SPORTS_11_HD
AR_BEIN_SPORTS_12_HD
AR_BEIN_SPORTS_13_HD
AR_BEIN_SPORTS_14_HD
AR_BEIN_SPORTS_15_HD
AR_BEIN_SPORTS_16_HD
AR_BEIN_SPORTS_1HD
AR_BEIN_SPORTS_2HD
AR_BEIN_SPORTS_3HD
AR_BEIN_SPORTS_4HD
AR_BEIN_SPORTS_5HD
AR_BEIN_SPORTS_6HD
AR_BEIN_SPORTS_7HD
AR_BEIN_SPORTS_8HD
AR_BEIN_SPORTS_9HD
AR_BEIN_SPORTS_10HD
AR_BEIN_MOVIES_1HD
AR_BEIN_MOVIES_2HD
AR_BEIN_MOVIES_3HD
LOW_BEIN_SPORTS_1_HD
LOW_BEIN_SPORTS_2_HD
LOW_BEIN_SPORTS_3_HD
LOW_BEIN_SPORTS_4_HD
LOW_BEIN_SPORTS_5_HD
LOW_BEIN_SPORTS_6_HD
LOW_BEIN_SPORTS_7_HD
LOW_BEIN_SPORTS_8_HD
LOW_BEIN_SPORTS_9_HD
LOW_BEIN_SPORTS_10_HD
AR_TUNISIA_NATIONAL_1
AR_TUNISIA_NATIONAL_2
AR_EL_HIWAR_ETTOUNSI
AR_HANIBAL
AR_NESSMA
AR_TOUNESNA
AR_ATTASSIA_TV
AR_AL_MOUTAWASIT
AR_AL_MOUSTAKILLA
AR_AL_JANOUBIA
AR_AL_INSEN
AR_ZAYTOONA
AR_ZITOUNA_HEDAYA
AR_TNN_TUNISIA
AR_FIRST_TV
AR_TELVZA_TV
AR_DZAIR_TV
AR_ALGERIE_TV
AR_EL_DJAZAIRIA
AR_AL_JAZEERA_DOC
AR_ALGERIA_3
AR_4_ALGERIE
AR_5_ALGERIE
AR_Echourouk_Benna

Note that we do update channels from time to time,  so these channel list can be re-update any time. 

No comments:

Post a Comment

Please Drop Your Comments, after dropping your comment, keep calm, it would take Just few seconds before it appears {°Live°}√

You Want to be notified when we reply your comment? Then tick the "Notify Me" Box.


Designed by Reks Rex Jacob